Tarieven en vergoeding

De zorg die Psychologiepraktijk de Pastorie aanbiedt valt onder de Generalistische Basis Ggz (GBGGZ) en wordt in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Wel is het zo, dat altijd eerst het eigen risico zal worden aangesproken indien dat nog niet volledig verbruikt is. Dit tarief is voor 2020 vastgesteld op €385, tenzij je bij het afsluiten van je zorgverzekering voor een hoger eigen risico hebt gekozen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een geldige verwijsbrief van een (huis)arts nodig. 

Psychologiepraktijk de Pastorie heeft in 2020 contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat de kosten van de behandeling direct gedeclareerd zullen worden bij de zorgverzekering. Ik raad je sowieso aan, om vooraf je polisvoorwaarden te raadplegen en/of contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te informeren naar de vergoedingsmogelijkheden. Wanneer je eerder in hetzelfde kalenderjaar al psychologische zorg hebt ontvangen bij een andere bggz-praktijk voor dezelfde problematiek, wordt een volgende behandeling meestal niet vergoed door de zorgverzekering. 

Binnen de GBGGZ is er sprake van 4 productgroepen, met daaraan gekoppeld een maximaal aantal minuten directe en indirecte tijd, te weten:

  • Kort  
  • Middel 
  • Intensief
  • Chronisch

Behandeling bij Psychologiepraktijk de Pastorie vindt plaats binnen Kort, Middel of Intensief, afhankelijk van o.a. de ernst van de problematiek (vastgesteld middels een zogeheten zorgzwaarte-indicatie die plaatsvindt tijdens de intake). Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit: www.nza.nl. https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_313793_22/1/

Ook is het mogelijk om behandeling zelf te betalen. Het tarief per sessie daarvoor is €90.