Behandelmethoden

‚ÄčHet opstellen van het behandelplan wordt gebaseerd op basis van jouw individuele situatie. Ook wordt daarin opgenomen welke wetenschappelijk bewezen therapievormen of interventies daarbij behulpzaam kunnen zijn. Zo wordt in de behandeling vaak gebruik gemaakt van:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  Deze therapievorm gaat er van uit dat gevoelens, gedachten en gedrag nauw met elkaar samenhangen en dat psychische klachten niet alleen veroorzaakt wordt door de situatie zelf, maar vooral door de gedachten die dit bij je oproept en hoe je daar op reageert; gedragsmatig en met welke emotie(s). Deze gedachten- en gedragspatronen verlopen vaak (deels) onbewust en automatisch.
  In de behandeling wordt in kaart gebracht welke gedachten(patronen) niet realistisch of helpend zijn en hoe deze bijgesteld kunnen worden, waardoor er een ander perspectief ontstaat. Dit heeft vaak positievere emoties als gevolg en een meer adequate manier van reageren.  
  Naast leren ‘anders denken’, is het minstens zo belangrijk om je meer bewust te worden van de manier(en) waarop je omgaat met moeilijke situaties, gevoelens en gedachten. In de behandeling wordt gewerkt aan verandering van gedrag, zodat je gedragspatroon flexibeler wordt en beter aansluit bij de situatie waar jij je in bevindt.
   
 • EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing)
  EMDR is een verwerkingsgerichte interventie die zeer effectief gebleken is bij de behandeling van klachten die ontstaan zijn na een traumatische gebeurtenis. Het idee is dat die gebeurtenis dermate indringend is geweest, waardoor de verwerking van het werkgeheugen naar het lange termijn geheugen niet goed heeft plaatsgevonden, en daardoor klachten veroorzaakt. In de behandeling wordt het meest belastende of beladen fragment van de traumatische herinnering opgehaald, waarna deze vervolgens kan worden verwerkt en kan worden geïntegreerd in het lange termijn geheugen terwijl je werkgeheugen bezig gehouden wordt door het volgen van vingerbewegingen. In veel gevallen zijn enkele sessies genoeg om de emotionele belasting fors te verminderen.
   
 • ACT (Acceptance- & Commitment Therapy)
  Uitgangspunt bij ACT is dat menselijk lijden voor een deel voortkomt uit een aantal processen aangaande negatieve gedachten en emoties, te weten: fusie (oftewel er mee samenvallen, het letterlijk nemen), verzet tegen deze gedachten en emoties (je wilt ze niet en probeert ze daarom, bewust of onbewust, te onderdrukken), en te weinig leven naar je eigen waarden. Deze therapie is er dan ook met name op gericht om je allereerst bewust te worden hoe deze processen zich bij jou manifesteren, en vervolgens dit proberen te veranderen door middel van acceptatie (aanvaarden dat negatieve gevoelens en gedachten onderdeel zijn van het leven en daarom ook bij jou opkomen), defusie (voldoende afstand kunnen nemen, het loslaten) en contact kunnen maken met het hier en nu (in plaats van ‘in je hoofd’ te zitten). Dit zijn vaardigheden die door oefening meer eigen kunnen worden gemaakt. Ook is het bij ACT van belang om meer zicht te krijgen op je persoonlijke waarden; waar sta jij voor in het leven, welke dingen zijn voor jou echt van belang, en hoe geef je daar invulling aan? Daarbij gaat het er om dat je je waardengerichte acties gaat vergroten (commitment). ACT gaat er van uit dat het zinvoller is om je eigen gedrag te beïnvloeden, dan gevoelens en gedachten, die nu eenmaal bij het leven horen, proberen te controleren. Het vechten tegen nare gevoelens en gedachten gaat vaak ten koste van een waardevol leven (zoals bijvoorbeeld kunnen genieten). 
 • Oplossingsgerichte therapie
  Waar andere behandelvormen voornamelijk klacht- of probleemgericht zijn, kijken we bij oplossingsgerichte therapie juist naar hoe de oplossing voor jou er uit zou zien. Dit proberen we zo concreet mogelijk te maken, om vervolgens met (kleine) stappen daar naar toe te werken. Deze vorm van therapie maakt gebruik van creatief denken en iemands kracht en sterke kanten, die soms door de klachten en/of problemen ondergesneeuwd zijn geraakt.