Werkwijze

Je kunt jezelf aanmelden via het aanmeldformulier. Ik neem dan contact met je op om een intakegesprek te plannen. Tijdens de intake wordt een beeld gevormd van jouw klachten, problemen en situatie. Op basis hiervan, en jouw persoonlijke wensen en hulpvraag, maken we een behandelplan en plannen we de behandelafspraken in. De afspraken kunnen overdag tijdens kantooruren plaatsvinden en er zijn enkele mogelijkheden in de avonduren.

De behandeling is kortdurend en bestaat doorgaans uit zo’n 5 tot 12 gesprekken. Hierin werken we samen aan vooraf gestelde doelen, zoals het weer lekker in je vel zitten en een goede manier vinden om met problemen om te gaan. Deze doelen werken we verder uit. Een behandelsessie duurt 45 minuten. Indien nodig kunnen er halve of hele sessies worden ingepland (zoals een dubbele sessie bij EMDR). Naast face-to-face gesprekken, kunnen ook telefonische consulten of een e-mailconsult plaatsvinden. De voortgang van de therapie wordt tussentijds geëvalueerd. Zo blijven we efficiënt en doelgericht bezig. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van een effectmeting in de vorm van een vragenlijst, die we bij aanvang, tussentijds en bij afronding afnemen.