Over de therapeut

 

Wietske Koeslag

 

In mijn werk als psycholoog vind ik het belangrijk om aandachtig te luisteren naar de persoonlijke beleving van mensen. Ik zie de vorming van een goed en gezamenlijk begrip van het probleem als essentieel. Dit is de basis van waaruit we samen kunnen werken aan verandering. Ook vind ik het waardevol om handvatten te kunnen bieden, of juist een ander perspectief.


Mijn loopbaan ben ik begonnen bij een landelijke ggz-instelling, waar ik ruime ervaring heb opgedaan in zowel de Basis- als Specialistische ggz. Ik heb daar gewerkt met erkende, en in wetenschappelijk onderzoek effectief bevonden behandelvormen, die nog steeds de belangrijke basis van mijn manier van werken vormen. Na 7 jaar heb ik bewust de overstap gemaakt naar een kleinschalige vrijgevestigde praktijk in de regio om mijn persoonlijke aandacht nog beter tot uiting te kunnen laten komen in de zorg voor cliënten. In mei 2017 ben ik gestart met psychologiepraktijk de pastorie. Ik ben getrouwd en heb 4 kinderen.

Ik ben GZ-psycholoog (geregistreerd onder BIG-nummer 99915747825) en Cognitief Gedragstherapeut VGCT ®. Ik ben lid van de volgende verenigingen:

  • VGCT (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie, www.vgct.nl), onder registratienummer 009622
  • NVGZP (Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie, www.nvgzp.nl)
  • LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen, www.lvvp.info)

Ik werk op maandag, woensdag en vrijdag.